Bismillahirrahmanirrahim;

ALLAH

( Tüm isimleri bünyesinde barındıran ve başka hiçbir varlığa verilmesinin mümkün olmadığı isimdir.)

Bu isim diğer isim ve sıfatları cem eden zati ismidir.Ancak bu cem etme taalluktan dolayıdır,bu isim ve sıfatlarla ahlaklanmaktan dolayı değildir.Bu durumun nedeni ahlaklanmanın ancak sıfat isimleri ile olmasından  ötürüdür.Allah ismi ise zat ismidir.Ancak Allah adı ,bütün ilahi nitelikleri kendisinde toplayan bir isim olarak düşünülürse, bu durumda, diğer isimler gibi, bununla tahalluk mümkündür.

Taalluk: Mevcut olanın tümüne özlü ve  kapsamlı bir şekilde meşru sınırlar  içerisinde ulaşmak için insan bu isme  ihtiyaç duyar.

Tahakkuk: Bu ismin delalet ettiği anlamları bilmek veya ulaşılamaz olarak belirttiği hususların sadece Zat-ı İlahiye ait olduğu idrak etmek gerekir.Yine bu ismin anlamının içerdiği hususları bütün boyutlarıyla gereği gibi ve insani ölçüler içerisinde kavramaya çalışmak ,Allah adının tahakkuk alanındandır.

Tahalluk: Allah isminin delalet ettiği bütün anlamları mü’minin kendisinde yer etmesi gerekir.Zira Allah adı,bize bildirilen ve bildirilmeyen bütün isimleri kendi bünyesinde toplamaktadır.

Alemde nitelendirilmeyecek ve hiçbir şekilde tanımlanmayacak olgular mevcuttur. Allah, evrene sebep-sonuç ilişkisinin ötesinde, hikmetli bir biçimde olguları yönetmektedir. Alemin dışında ise çok özel bir hükümle muamelede bulunmaktadır. Bu nedenle ”Bana dua edin ki cevap vereyim” buyurmuştur. Buradaki icabet,mutlak anlamda olmayıp, aleme yönelik belli alanlardaki yönelişlerdir.

Böyle bir yöneliş mertebesine ulaşan bir kimse, Allah adıyla ahlaklanır. Ancak bu yüce yaratıcıya özel olan şekliyle Allah ismiyle bir tahalluk olmaz. Bu, bir sıfat bağlamında delalet ettiği anlama yönelik bir tahalluktur. Nitekim Allah ismiyle hal sınırlaması olmaksızın mutlak anlamda tahallukta bulunmak imkansızdır. Bu makama ulaşan kimsenin zihninde açıkça belirgin olmasa bile, bu isimle tahalluk etmenin şartı, buna yönelen kimsenin halini amaç ve hedefini iyi tespit edip, bulunduğu konumun bilincinde olması gerekir.

 

Allah, Cemal ve Celal gibi bütün isimleri kapsayan bir ismi şeriftir. Allah diye zikreden Cenabı Hakk’ı tüm isimleri ile zikretmiş olmaktadır. Bütün isimler Allah isminde gizli olduğu gibi diğer isimler de Allah ismi şerifi Azamına birer sıfattır.

 

İlgili Yazılar