Müslüman israf etmemelidir. Çünkü israf dinen haram oluşunun yanında, bir tür görgüsüzce davranıştır. İsrâf, herhangi bir şeyi gereğinden fazla kullanmak demektir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

A'raf_7_31

İsraf bütün harcamalarda söz konusu olabilir. İhtiyaç ölçüsünü aşan her harcamada israf vardır. Bu durumdan sakınanları Allah övgü ile anıyor:

Furkan_25_67

“Canının çektiği ve arzu ettiğin her şeyi yemen, şüphesiz israftır!” (1) Peygamberimiz(s.a.v)’ce buyrularak böyle bir hareket, ölçüsüzlük olarak telâkki edilmiştir. Allâh dostlarına göre ise şeriatte doyduktan sonra yemek israf, tarîkatte doyuncaya kadar yemek israf, hakîkatte de Allâh’ın huzûrunda olduğunu unutarak yemek israftır.
Bir keresinde, çokça yiyen bir adam geğirmeye başlayınca, Efendimiz adamcağızı:
“Geğirmeyi bırak. Çünkü dünyada çok doyanlar, kıyamet gününde en uzun müddetle aç kalacak olanlardır. ”  diye uyarmıştır. (2)

Sözümüzü Mevlânâ hazretlerinin yeme içme ile insan mâneviyatı arasındaki alâkayı  dile getirdiği kelam ile bağlayalım:
“Kene gibi pis bir deriye konup şişeceğine, kuşlar gibi yarı aç ol ki fezâlarda dolaşasın.”

(1) İbn-i Mâce, Et‘ime, 51

(2) Tirmizî, Kıyâmet, 37