Zilhicce Ayı ile İlgili Hadis-i Şerifler

Zilhicce ayı, kamerî ayların on ikincisi ve haram aylarından olan Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, Receb aylarının ikincisidir. İçerisinde önemli günleri barındır. Bunlardan bazıları Kurban bayramını, arefe gününü,... devamı...
article placeholder

Pazartesi ve Perşembe Günleri

Ebu Hüreyre (r.a)'den; Resulullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Pazartesi ve perşembe günleri Cennet kapıları açılır. Allah'a şirk koşmayan her kulun günahı bağışlanır. Ancak kendisiyle (mü'min) kardeşi arasınd... devamı...

GÜZEL AHLAK

BismillâhirRahmânirRahîm İzah : Allah Teâlâ hazretleri güzel ahlâkı sever, güzel huylar ile muttasıf olan mümin kullarından da razı olur. Rıza-yı ilâhiye nailiyet ise bir insan için en büyük bir saadettir. 30./... devamı...

Gönüllerin Şifası

BismillâhirRahmânirRahim 337 - Herşeyin bir şifası vardır. Gönüllerin şifası da Allah Teâlâyı zikretmektir. İzah: İnsanlar maddî ve mânevî şifaya muhtaçtırlar. Cenabı Hakkın yaratmış olduğu bir çok şeylerde m... devamı...

Cuma Günü Fazileti

BismillâhirRahmânirRahîm HADİS CUMA GÜNÜ HAKKINDA 25 - Hafta günlerinin Allah teâlâ indinde en faziletlisi cuma günüdür. İzah : Binaenaleyh cuma gününün kadrini bilmelidir. Bu günü hürmetle karşılamalıdır. Bu... devamı...
article placeholder

HAYATA DAİR HADİS-İ ŞERİF DERLEMELER -7

  Her kimin üç kız çocuğu veya üç kız kardeşi yahut iki kızı veya kız kardeşi bulunur; onlara iyi muamele eder ve onların haklarını yerine getirme hususunda Allah'tan korkarsa, o, Cennetliktir. (Tirmizi,... devamı...