article placeholder

2. EBÛ BEKİR-İS SIDDIK Radıyallahu Anhüma

HAZRETİ EBU BEKİR (R.A)    Hz. Muhammed (s.a.s.)'in İslâm'ı tebliğe başlamasından sonra ilk iman eden hür erkeklerin; raşit halifelerin, aşere-i mübeşşerenin ilki. Câmiu'l Kur'an, es-Sıddîk, el-Atik lakaplarıyl... devamı...