Nimetullah Halil İbrahim Hocamızın Derneğimize ZiyaretleriNimetullah Halil İbrahim YurtHocaefendi 1932 yıllında Tokat’a bağlı olan Amasya-Taşova doğumludur. İlk olarak “âlimler köyü” diye bilinen Sepetli ve Taşova’nın ilk müftüsü olan Mehmet Ali Efendi’den eğitim alan Nimetullah Hocaefendi küçük yaşlardan itibaren muhterem babası vesilesiyle âlimlerin ve ariflerin sohbetlerinden de ilim ve feyzaldı.

Gezme ve seyahate küçük yaşlarda başlayan Nimetullah hoca efendi birçok Allah dostlarının rahle-i tedrisatından geçti, sohbetlerinden feyzaldı. İstanbul’da bulunan İsmail Ağa Kuran Kursu’nun ilk talebelerinden oldu.

1955 yılında Sultanahmet Camii’nde müezzinlik yapan Nimetullah Hocaefendi, Gönenli Mehmet Efendi hazretlerine ve Seyyid Arvasi hazretlerine imam vekilliği yaptı. Bu iki muhterem zatlar Nimetullah Hocaefendi’ye imam olmasını nasihat ettiler.

Hoca Efendi bu nasihatler doğrultusunda İstanbul’da, Mübarek Topraklar ‘da, Japonya’da ve gittiği ülkelerde imamlık, müezzinlik ve vaizlik yaptı. Uzun yıllar Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevver’de bulunan Nimetullah hoca Efendi’nin, bu kutsal mekânlarda 15 saate yakın vaaz verdiği bilinir.

Anadili Türkçe’nin yanında Arapça, Urduca bilen Nimetullah hoca efendi İngilizce, Japonca, Çince, Farsça dillerini de biliyor ve dünyanın her yerine İslam’ın sevgi, barış ve huzur mesajını taşımak için çaba sarf ediyor. Bu amaçla 55’den fazla ülkeyi ziyaret eden Nimetullah hoca efendi, dili, rengi ve dini ne olursa olsun oralardaki insanlarla kucaklaşarak ülkemizi ve değerlerimizi tanıtıyor, çok samimi ve candan dostluklar kuruyor.

Birçok Allah dostu ile müşerref olup hizmetlerinde bulunan Nimetullah Hoca efendi tüm Allah dostlarını kendisine hoca edindiğini ve ömrünün sonuna kadar talebe olarak yaşayacağını her fırsatta ifade ediyor.