Rebiülevvel, Hicri takvime göre yılın üçüncü ayıdır. Bu ay içinde gerçekleşen önemli olaylar ; Hz. Muhammed (S.A.V) 12 Rebiüevvel 571 yılında doğmuştur. Yine 12 Rebiullevvel 632 de En Yüce Dosta “Allahümme Er-Refikül Ala…” kavuşmuştur. Safer ayının 26. günü başlayan Hicret, Rebiülevvel ayının 12. günü Medine’ye 3 km. uzaklıkta bulunan Kubâ’ya ulaşılmasıyla tamamlanmıştır.

Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisidir. Doğum vakti sabaha yakın bir zamandır. Bu gün, günlerin en sevinçlilerinden kabul edilerek değerlendirilir. Süleyman Çelebi’nin mevlidinde bu tarih şöyle zikredilir: “ol Rebiulevvel ayın nicesi-on ikinci gice isneyn gicesi”. Bu ay içerisinde, bilhassa on ikinci gecesinde ihtiyaç sahiplerine ikramlarda bulunarak, Resulullah (S.A.V)’in doğum sevinci canlı tutulmaya çalışılır.

Bu ay içinde mümkün olduğu kadar Resûlüllah Efendimiz için çokça salât ü selâm (salât-ı nâriye, salât-ı münciye ve salât-ı fethiye gibi salavâtlar) okumak faydalıdır

Rebiülevvel ayının 12’nci gecesi aynı zamanda Hicrî senenin ilk kandilidir. Fahr-i âlem Efendimizin (s.a.v.) dünyayı teşriflerinin Hicrî-Kameri takvime göre sene-i devriyesi yani yıldönümüdür. Bu gecenin mânevî zenginliğinden bolca istifade edebilmek için bir Tesbih namazı kılmalı ve mümkünse bir de Hatm-i Enbiyâ yapmalıdır.

Tesbih namazına şu şekilde niyet edilir:

“Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili Habîbin, başımızın tâcı Resûl-i zîşân Efendimiz’in hürmetine ve bu gecedeki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhine, feyz-i ilâhine mazhar eyle, Allâhü Ekber.”

Rebiülevvel Ayında Yapılabilecek İbadetler

 • 100 Elhamdülillah (Rebiülevvelin 1-12. günleri arası her gün)
 • 500 Salavat-ı Şerif getirmek. Efendimiz(s.a.v.)’i anmak.
 • Kur’an okumak (Kur’an-ı Azimüşşanın beşinci suresi olan En’am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. Tesmiye gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.)
 • Efendimiz(s.a.v.)’ e inen Kur’an-ı Kerim kitabımızı okumak. Özellikle de bu ay En’am suresini akşam ile yatsı vakitleri arasında okumaya çalışmalıyız.
 • Rebiülevvel ayına girdiğimiz ilk gece güzelce Gusül abdesti almalıyız. Ve Rabbimize “Allahım biz aldığımız bu abdestle ancak dışımızı yıkarız , sense azimüşşan ,maddi manevi kirlerden kalbimizi temizle ve şu mübarek Rebiülevvel ayında faziletli ve ahlaklı bir şekilde almış olduğum bu abdestle temizlenmemi nasip et. “ denir.
 • İki rekat sünneti selat-ı vudu namazı kılmak. Fatihadan sonra Kul ya Eyyyühel Kafirun ikinci rekatta ise ihlas surelerini okumak kaydı ile namazımızı eda edelim.
 • Bol bol dualar edelim.
 • Kelime-i Şahadet’ler
 • Estağfirullah çekelim.
 • Fatiha suresini okuyalım.
 • Amenerrasulü ‘ nü okuyalım.
 • Bol bol ihlas suresini okuyalım.

İlgili Yazılar